Mobirise


Klinik Mikrobiyoloji ve 
İmmünoloji Derlemeleri

YAZI KURALLARI

Derlemeler;
- Derginin dili sadece Türkçe'dir, İngilizce özet istenmemektedir.
- Derleme yazılarda yazar sayısı 3'den fazla olmamalıdır,
- Her bir yazar adayının konu ile ilgili ulusal / uluslararası endekslenen dergilerde en az bir yayınının olması gerekmektedir.
- Yazarların özgeçmiş ve yayınlarını içeren dosyanın (word veya pdf) gönderilmesi gerekmektedir.
- Yazar onam formu doldurulmalı ve her yazar tarafından imzalanmalıdır.
- Metin Dosyası, tablolar ve şekiller aynı word dosyasında (.doc, .docx) uzantılı formatta info@klinikmikrobiyoloji.com adresine ilgili diğer evraklarla gönderilmelidir. Şekil, görüntü ve diğer görsel öğer ek olarak yüksek çözünürlüklü (en az 150 dpi) olarak gönderilmelidir.
- Dergiye derleme gönderen yazarlar yasal uyarıları kabul etmiş sayılırlar. 

Derleme yazım kurallarında aşağıdaki koşullara uyulmalıdır.
LÜTFEN ÖNCE ÖRNEK METİNLERİ İNCELEYİNİZ VE ÖNERİLEN ŞABLONU KULLANINIZ.

  Türkçe başlık,  yazar isim ve iletişim adresi (Türkçe),
  Özet (300-500 sözcük),
  Türkçe anahtar sözcükler (3-5 adet),
  Giriş (100-400 sözcük),
  Uygun altbaşlıkları da içeren derleme metni (2000-4000 sözcük),
  Sonuç (50-200 sözcük) ve
  Kaynaklar (en fazla 40 adet) kısımlarını içerecek şekilde düzenlenmelidir.
Mobirise

Creative Commons Attribution Non-Commercial License
Klinik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Derlemeleri'de yayınlanan makaleler Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler klinikmikrobiyoloji.com adresinde mevcuttur.

Medicine & Publishing

Üye Ol

Ücretsiz güncelleme ve uyarılar için üye olunuz
Bizi takip edin: